Nasze ptaki - Sokolarnia

Nasze ptaki

Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia jest ważnym przedsięwzięciem w upowszechnieniu ochrony ptaków drapieżnych oraz zwiększeniu świadomości społeczeństwa w zakresie roli tych zwierząt w zachowaniu bioróżnorodności naszego naturalnego środowiska.