Sokolarnia - Ośrodek Edukacji Ekologicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

 • ZAPRASZAMY
  NA ZAJĘCIA

   

  Celem zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych
  ze zwyczajami, zachowaniami i ciekawostkami związanymi z biologią ptaków
  drapieżnych i sów oraz ich ochroną.

  więcej

O nas

Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia jest ważnym przedsięwzięciem w upowszechnieniu ochrony ptaków drapieżnych oraz zwiększeniu świadomości społeczeństwa w zakresie roli tych zwierząt w zachowaniu bioróżnorodności naszego naturalnego środowiska. W prowadzeniu zajęć edukacyjnych niezwykle istotną rolę odgrywa możliwość pokazania żywych ptaków, dlatego też w skansenie będzie prowadzona hodowla wybranych gatunków ptaków drapieżnych, a w tym zwłaszcza sokoła wędrownego.

więcej

Poznaj nasze ptaki

Hodowane ptaki służą do pokazów, w tym także wolnego lotu, podczas zajęć edukacyjnych oraz do wychowu młodych osobników przeznaczonych do ochrony czynnej, czyli reintrodukcji. Polega ona na wypuszczaniu kilkutygodniowych ptaków na terenie, na którym niegdyś występował dany gatunek.

więcej

Aktualności

Niech i tu zamieszkają sokoły!

Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół poszukuje partnerów do programu reintrodukcji sokoła wędrownego w północno-wschodniej Polsce. Zastępca prezesa Janusz Sielicki, ...

Warsztaty budowania karmników

Spadł śnieg, chwycił mróz! Czas pomyśleć o naszych skrzydlatych braciach mniejszych, dla których zima to wyjątkowo trudny czas. Dokarmianie pomoże ...

Nowe atrakcje ornitologiczne w skansenie

Czym się różni budka lęgowa dla wróbla i jerzyka od budki dla pełzacza leśnego? Po odpowiedź zapraszamy do Ośrodka Edukacji ...

Tradycje na skrzydłach

Zobacz film dokumentalny o naszej sokolarni zrealizowany w ramach projektu „Muzealne ABC”.

Historia sokolnictwa

Historia sokolnictwa

Sokolnictwo wyrosło z odwiecznej fascynacji człowieka ptakami drapieżnymi. Podziwiano je zwłaszcza za siłę, szybkość i pełen majestatu wygląd oraz lot. Z pewnością zachwyt człowieka musiały też budzić umiejętności polowania na inne zwierzęta, w tym przede wszystkim na inne znajdujące się w locie ptaki. W tym zakresie szczególne umiejętności posiadają sokoły wędrowne, i one też były jako jedne z pierwszych hodowane i używane do zdobywania pożywienia.

więcej