Kruk

Największy ptak z rzędu wróblowatych. W Polsce nieliczny, a lokalnie średnio liczny ptak lęgowy. Żywi się padliną (ok 80 % diety), ziarnami i owocami. Zjada również odpadki. Może polować na młode i słabe osobniki zwierzyny drobnej. Buduje duże gniazda w szczytowych partiach wysokich drzew. Młode przebywają w rewirach rodziców, a później łączą się w stada. Średnia długość życia 10 – 15 lat, chociaż zaobserwowano osobniki żyjące nawet 40 lat. Kruki znane są ze swojej inteligencji.