Sokoły na ferie

Sokoły na ferie

„Ferie na ludowo” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej to, tradycyjnie już, okazja do spotkania z drapieżnymi mieszkańcami Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolorania. Sokolnicy Kamil Borowski i Przemek Łapiński opowiadają o zwyczajach i potrzebach swoich podopiecznych. Wizyta w skansenie to niepowtarzalna okazja by spotkać się z nimi oko w oko.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia powstał po to, by popularyzować wiedzę o ptakach drapieżnych i sowach, a w efekcie – pomagać je chronić. Wiele z nich bardzo trudno już spotkać w naturze. Podczas zajęć, takich jak te, będące jedną z atrakcji „Ferii na ludowo”, sokolnicy prezentują uczestnikom wybrane ptaki. Opowiadają o tym, gdzie najchętniej  się osiedlają, czym się żywią, w jaki sposób polują. W trakcje lekcji można się dowiedzieć, co to takiego sokolnictwo i jakie są metody układania ptaków, by mogły współpracować z człowiekiem.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mieszkają obecnie cztery gatunki ptaków drapieżnych. To: sokół wędrowny, jastrząb, myszołowiec towarzyski i raróg. Są też sowy: Puchacz europejski, puchacz bengalski i płomykówka.