O nas - Sokolarnia

O nas

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) realizowało w latach 2014 – 2016 projekt Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Celem projektu było podniesienie świadomości społecznej w zakresie roli i znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych, a dzięki temu ochrona bioróżnorodności naturalnego środowiska.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 741 975 zł, a całkowita kwota dofinansowania 546 869 zł.

W ramach projektu Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia zostały zrealizowane następujące działania:

  • opracowano programy edukacyjne oraz realizowano według nich zajęcia edukacyjne poświęcone ptakom drapieżnym i sowom. Obszerna tematyka tych zajęć, począwszy od podstawowych wiadomości związanych z biologią, przez omówienie zagrożeń i ochrony, po  historię sokolnictwa oraz  miejsce ptaków drapieżnych i sów w kulturze adresowana była do wszystkich grup wiekowych.
  • opracowano i wydano  zeszyty edukacyjne – Nasze ptaki drapieżne w wersjach dla dzieci i dorosłych (zeszyt w wersji dla dzieci, wydanie II,  do nabycia w muzeum)
  • zorganizowano konkurs plastyczny Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym, na który nadesłano ponad 2700 prac
  • wydana została książka Ptaki drapieżne i sowy w kulturze autorstwa Artura Gawła.
  • została przygotowana wystawa muzealna poświęcona ptakom drapieżnym, która odgrywa ważną rolę w uzupełnieniu materiałów edukacyjnych. Na wystawie można, między innymi, poznać anatomiczne aspekty budowy ptaków drapieżnych, czy też zapoznać się z historią sokolnictwa.
  • zorganizowano festyn sokolniczy z udziałem sokolników z całej Polski i zagranicy. Podczas festynu  można było zobaczyć różne gatunki (często unikalne) ptaków drapieżnych, pokazy wolnych lotów ptaków sokolniczych, były sprzedawane akcesoria sokolnicze, odbyły się prelekcje, podczas których było można poznać zwyczaje myśliwskie związane z sokolnictwem.
  • w ramach projektu odbyła się konferencja naukowa Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie (z udziałem specjalistów związanych z ornitologią, ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną) mająca na celu ukazanie znaczenia ptaków drapieżnych w zachowaniu bioróżnorodności, roli edukacji ekologicznej w ochronie wszystkich gatunków ptaków drapieżnych. Jednym z rezultatów konferencji jest publikacja naukowa podsumowująca jej wyniki – link poniżej.

Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie (PL, PDF, 39MB)

Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wybudowano woliery i kupiono ptaki, których część została przeznaczona do hodowli, a część ułożono do pokazów podczas zajęć edukacyjnych.

W 2016 roku Białostockie Muzeum Wsi zostało wyodrębnione ze struktur Muzeum Podlaskiego, a sokolarnia stała się częścią nowo powstałego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej jako Ośrodek Edukacji Ekologicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – Sokolarnia. Zajęcia edukacyjne, podczas których są prezentowani nasi podopieczni, na stałe wzbogaciły ofertę edukacyjną muzeum i stanowią niewątpliwą atrakcję dla zwiedzających.

Od 2019 r  prowadzimy warsztaty poświęcone dokarmianiu ptaków zimą i wykonywaniu budek lęgowych oraz kursy dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z sokolnictwem.