Sokolnicy na medal!

Sokolnicy na medal!

Do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej trafi Medal Wiktora Godlewskiego. Kapituła przyznająca to zaszczytne wyróżnienie doceniła działalność Ośrodka na rzecz ochrony przyrody i popularyzację wiedzy przyrodniczej.

Patron medalu był wybitnym polskim przyrodnikiem, ornitologiem, badaczem Bajkału. Uczestniczył w  powstaniu styczniowym. Jego rodzinne strony to Boguty-Pianki i właśnie przy tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu działa Kapituła nagrody. Wręczenie medali odbędzie się 15 czerwca.   Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia istnieje od sześciu lat. Można tu poznać zwyczaje ptaków drapieżnych i sów. Dla osób zainteresowanych przyrodą jest to rzadka okazja do spotkania oko w oko ze skrzydlatymi drapieżnikami. Ptaki można tu podziwiać z bliska i z daleka – w locie.
Sokolnicy  z Ośrodka Edukacji Ekologicznej chętnie dzielą się swoją wiedzą o ptakach drapieżnych i sowach. Podczas lekcji które prowadzą, młodzież, dzieci, ale też dorośli dowiadują się: jak sowy i sokoły polują, co może stać się ich łupem, jakie mają zwyczaje.