Sokolnictwo pod ścisłą ochroną!

Sokolnictwo pod ścisłą ochroną!

Polskie sokolnictwo znalazło się na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości! Mamy powody do radości. Działający na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia od kilku lat propaguje wiedzę o sokolnictwie, a pracownicy ośrodka mają w tej dziedzinie nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też umiejętności praktyczne. Zajmują się między innymi hodowlą i układaniem ptaków drapieżnych tak, by mogły towarzyszyć człowiekowi podczas polowań. 

Sokolnictwo jest na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości od 2010 roku, kiedy to wniosek złożyło 11 państw z Emiratami Arabskimi na czele. Od tamtej pory wpis był trzykrotnie rozszerzany, w tym roku o Polskę, Irlandię, Chorwację, Holandię, Kirgistan i Słowację, i obecnie obejmuje 24 państwa.

Cieszymy się – mówi Kamil Borowski – sokolnik z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia – Kiedy coś jest wpisane na listę Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości, trudniej to zniszczyć. A w Polsce jest wiele osób, którym nie podoba się hodowla ptaków i polowanie z nimi.

Sokolnictwo w Polsce ma wielowiekową tradycję. Z sokołami polowali władcy, później także rycerstwo, kler i szlachta, a największy rozkwit tego typu łowów przypada na czasy panowania Jagiellonów. W późniejszych wiekach zainteresowanie sokolnictwem w Rzeczpospolitej spadło, by, w nieco zmienionej formie, powrócić w drugiej połowie XX stulecia. Współcześni sokolnicy to pasjonaci, ludzie, którzy zajmują się nie tylko polowaniem, ale też dbają o środowisko naturalne popularyzując wiedzę na temat gatunków chronionych.
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Sokolarnia Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej regularnie odbywają się zajęcia edukacyjne dotyczące zwyczajów i potrzeb żyjących w Polsce ptaków drapieżnych. Podczas zajęć można oglądać z bliska ptaki mieszkające na terenie ośrodka, można też podziwiać je w locie.
Przez kilka lat działalności ośrodka powstało kilka publikacji poświęconych ptakom drapieżnym oraz wystawa opowiadająca między innymi o historii sokolnictwa. W ramach projektu odbyła się też konferencja naukowa i festyn sokolniczy.