Zapraszamy na zajęcia

Zapraszamy na zajęcia

ZAPRASZAMY
NA ZAJĘCIA

 

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych
ze zwyczajami, zachowaniami i ciekawostkami związanymi z biologią ptaków
drapieżnych i sów oraz ich ochroną.