Ptasie domki

Ptasie domki

Na początku zimy pomagaliśmy dokarmiać ptaki, u progu wiosny budujemy im domki. Sezon lęgowy większości gatunków żyjących w Polsce przypada na jeden z wiosennych miesięcy, więc budki, które powstały podczas Rodzinnej Niedzieli w Skansenie (10 marca, o godz. 12.00) mogą się przydać jeszcze w tym roku.

Tak, jak podczas poprzedniego spotkania w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej poświęconego ptakom, na uczestników czekali nasi sokolnicy i materiały, z których każda rodzina samodzielnie zbudowała budkę lęgową.

Od specjalistów z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia można się było dowiedzieć między innymi: w jakich miejscach najlepiej zawieszać budki, jak je mocować, w jaki sposób zabezpieczać ptasie domki przed drapieżnikami, których łupem mogą paść pisklęta.  Sokolnicy opowiedzieli również o wiosennych zwyczajach niektórych gatunków: o poszukiwaniu partnera i zalotach, o tym, z czego ptaki budują gniazda, jak wychowują młode.

Na początku lutego budowaliśmy w skansenie karmniki. Tym razem każda z rodzin otrzymała zestaw drewnianych elementów, z których wspólnymi siłami zbudowała budkę lęgową. Budki mają otwory o średnicy około 3 centymetrów co oznacza, że staną się idealnym mieszkaniem na przykład dla sikorek. Ptasie domki można było zabrać ze sobą, a po pracy można było się posilić przy ognisku.