Myszołowiec towarzyski

Występuje w południowo – zachodniej części  Ameryki Północnej, Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej. Poluje na ptaki, gady i ssaki. Buduje nieduże gniazda na niskich drzewach, krzakach i kaktusach. Myszołowce tworzą stada rodzinne liczące do 7 osobników, co jest ewenementem wśród ptaków drapieżnych. Młode mogą przebywać w obrębie stada do 3 lat. Oprócz polowań, podczas których członkowie stada ściśle ze sobą współpracują, zaobserwowano u tych ptaków pomoc młodszych osobników w odchowie piskląt.