Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego

Sokolarnia

English

Zeszyty edukacyjne

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zostały wydrukowane zeszyty edukacyjne Nasze ptaki drapieżne i sowy mające służyć do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, drugi dla dorosłych. Zeszyt dla dzieci uczy rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków drapieżnych, opisuje ich typowe cechy anatomicznej budowy, porusza tematykę ich rozrodu, zdobywania pokarmu oraz zagrożeń wynikających z przemianami cywilizacyjnymi. Teksty w zeszycie często uzupełniono ornitologicznymi ciekawostkami. Zeszyt dla dorosłych ma znacznie rozszerzoną część tekstową, w większym zakresie opisuje współczesne zagrożenia na jakie narażone są poszczególne gatunki ptaków drapieżnych oraz sposoby ich ochrony, np. przez reintrodukcję. Załącznikiem do zeszytu jest gra planszowa – Młody obserwator ptaków przeznaczona dla 2-4 graczy. W obu wydawnictwach zamieszczono liczne rysunki i fotografie znakomitych polskich fotografików przyrody: Cezarego Korkosza, Marcina Nawrockiego, Marcina Perkowskiego i Artura Tabora.