Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego

Sokolarnia

English

Woliery

W Białostockim Muzeum Wsi zakończono prace związane z budową pokazowych i hodowlanych wolier dla ptaków drapieżnych. Wewnątrz woliery pokazowej znajduje się siedem budek sokolniczych, przy których są osadzone berła. Woliery hodowlane to osiem drewnianych domków, każdy złożonych z dwóch pomieszczeń, przy czym w większym znajduje się półka gniazdowa. Osobną wolierę przeznaczono dla samicy orła przedniego, która jest obecnie największym ptakiem w całej sokolarni. Całość znajduje się na terenie zagrody z trzema zabytkowymi budynkami związanymi z leśnictwem – gajówką z Krusznika (gm. Nowinka), budynkiem inwentarskim z tej samej miejscowości oraz stodoły z Korycin (gm. Grodzisk). W gajówce jest planowane utworzenie wystawy poświęconej sokolnictwu.