Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego

Sokolarnia

English

Publikacja "Falconry / Sokolnictwo"

FALCONRY - ITS INFLUENCE ON BIODIVERSITY AND CULTURAL HERITAGE IN POLAND AND ACROSS EUROPE / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie  

red. Urszula Szymak i Przemysław Sianko
Wasilków 2016

Niniejsza publikacja jest wydana w języku angielskim wraz z wersją polskojęzyczną dołączoną na płycie CD jest oparte na materiałach konferencyjnych z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie”, która odbyła się w Supraślu, w dniach 16–17 października 2015. Jest to pierwsza publikacja, która w tak szerokiej perspektywie prezentuje temat ptaków szponiastych w kontekście natury, kultury i edukacji. Autorzy artykułów starali się przedstawić problem ochrony ptaków drapieżnych oraz ich oddziaływanie na kulturę w różnych krajach. W zaprezentowanych referatach poruszono zagadnienia w trzech aspektach: różnorodności biologicznej, kultury i edukacji ekologicznej, które polecamy uwadze Czytelników.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna