Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego

Sokolarnia

English

Konferencja: Edukacja Ekologiczna

Konferencja Edukacja ekologiczna. Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia
odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, w dniu 11 czerwca 2015. Udział w niej wzięli przedstawiciele Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z/s w Supraślu, Urzędu Miejskiego, Białostockiego Muzeum Wsi, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ośrodka Edukacji Ekologicznej MPB - Sokolarnia oraz nauczyciele szkolni i edukatorzy.

   Celem konferencji było zwrócenie uwagi na edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest dzięki: rozbudzaniu potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianiu szacunku do przyrody, uczestnictwie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcaniu do aktywnej obecności we własnym środowisku, nauce ekologicznego życia we własnym domu, rozwijaniu poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju, kształtowaniu umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innym dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi i przedstawicielami innej narodowości, rozwijaniu umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach i umiejętne ich wykorzystywanie oraz wyciągania właściwych wniosków. Celem konferencji było również zwrócenie uwagi na konieczność perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków działalności człowieka oraz uzmysłowienie młodym ludziom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie. 
Materiały do pobrania (pdf)

Patronat Honorowy: