Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego

Sokolarnia

English

Conference / konferencja: Falconry.../Sokolnictwo...

The Marshall of The Podlaskie Voivodeship
and The Director of the Podlaskie Museum in Bialystok
would be honored by your presence
at the international conference entitled:

Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe

16th and 17th October 2015
in Hotel Suprasl
Suprasl, 19 Bialostocka Str.

 

 Marszałek Województwa Podlaskiego
Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
mają zaszczyt zaprosić
na międzynarodową konferencję naukową:

Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie

która odbędzie się
w dniach 16-17 października 2015 roku
w Hotelu Supraśl w Supraślu
ul. Białostocka 19

Programme / Program (file/plik)